Ärva i Thailand – rättsläget för svenska arvingar

Ärva i Thailand – rättsläget för svenska arvingar

17. Dezember 2014 in Erbrecht

För arvsfrågor i Thailand gäller i princip följande:

Om det vid bouppteckningen endast är fråga om kontanta pengar och lös egendom som kan säljas utan formaliteter så räcker det i regel att man har en motsvarande skrivelse från ambassaden samt en normal fullmakt från arvtagaren för att vi ska kunna säkra arvet resp.

leda pengarna eller behållningen av försäljningen av den lösa egendomen vidare i arvingarna.

Om det däremot är fråga om ett hus, en lägenhet, en bil, etc. som ska säljas eller bankkonton som ska stängas så krävs i regel en rättegång inför thailändsk domstol för att tillsätta en så kallad administrator, alltså en förvaltare. Denna förvaltare är sedan befullmäktigad och skyldig att vidta alla nödvändiga dispositionsåtgärder och ställa behållningen till arvingens förfogande/resp. dela upp arvet bland arvingarna.

Firman BAUMGARTENBRANDT (ASIA) LTD. har genomfört ett stort antal sådana rättegångar under de senaste sex åren med resultatet, att tyska arvingar har tillsatts som förvaltare och sedan t.ex. också har fått fullmakt att stänga respektive konton. I ännu fler fall har juristerna i BAUMGARTENBRANDT (ASIA) LTD. inte bara övertagit den i sådana fall nödvändiga rättegången, utan också förvaltarskapet för att minska arbetsbördan för arvingarna.

I några fall lyckades vi till och med att säkra arvet fastän förmenta medarvingar (i regel den thailändska livskamraten till en tysk som har avlidit) redan genom ett domslut, som hade meddelats utan att arvingarna i Tyskland visste om det, hade förfoganderätt över arvet i Thailand. Trots detta kan vi bara ge våra klienter rådet att inte vänta onödigt länge med att inleda en bouppteckning i Thailand.

Dr. Ralf Baumgarten
BAUMGARTENBRANDT (ASIA) LTD.

Teilen